Uvjeti poslovanja

Naglašavamo da prilikom posjete ovim stranicama, vaši osobni podatci ostaju tajni. Školica prikuplja najmanju moguću količinu osobnih podataka te ih koristi isključivo za svrhu za koju su prikupljeni i o čemu ste informirani. Ne dijelimo vaše podatke s drugim stranama, a vaše podatke obrađujemo i pohranjujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe zbog koje su se prikupljali ili kao što je to zahtijevao neki ugovor ili zakon.

Kada nam šaljete e-mail s vašim osobnim podatcima s komentarom ili upitom te podatke koristimo isključivo u svrhu ispunjavanja zahtjeva korisnika. To može uključivati komunikaciju unutar povezanih društava ili slanje obavijesti o radu Školice.

Na određenim mjestima na stranici (online upisi, prijava na seminar/radionicu/trening, upis na e-mailing listu i sl.) vaši podatci će se koristiti u svrhu kontakta i evidencije korisnika stranice, polaznika tečaja i sl. te u svrhu statističke obrade posjećenosti stranice ili za slanje obavijesti o radu i ponudi Školice. Svaki će korisnik moći na vlastiti zahtjev napraviti ispis s e-mail liste.

Školica se obavezuje pružati zaštitu osobnim podatcima naših polaznika i korisnika, na način da prikuplja najmanju moguću količinu osobnih podataka koji su potrebni za ispunjenje naših obveza, informira korisnike o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje korisnicima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, kao i odluku žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje.

Svi se podatci o korisnicima čuvaju se i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podatci nužni za obavljanje posla.

Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na određenu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može odrediti. Osobnim podatcima smatraju se svi podatci kojima se utvrđuje identitet klijenta (primjerice ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona, adresa i mjesto stanovanja i sl.).

Obrada osobnih podataka je svaka radnja izvršena na osobnim podatcima, kao što je prikupljanje, snimanje, organiziranje, spremanje, prilagodba ili izmjena, povlačenje, uvid, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, objavljivanje ili na drugi način učinjenih dostupnim podatcima.

Registracijom i samim pristupanjem na internetskoj stranici Školice korisnik daje suglasnost da Školica obrađuje njegove osobne podatke navedene u online upisu.

Ti podatci koriste se u svrhu sklapanja ugovora i u informativne svrhe, te svrhe promidžbe usluga Školice. Svi se podatci o korisnicima strogo čuvaju te se s njima postupa u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, odnosno drugim propisima. Svi navedeni osobni podatci dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podatci nužni za obavljanje posla. Školica ih ne smije neovlašteno upotrebljavati niti učiniti dostupnim trećim stranama, osim u slučajevima kada to poseban zakon dozvoljava ili je potrebno u svrhu realizacije ugovornih obveza. Svi djelatnici Školice i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

U slučaju da korisnik ne želi da Školica više na bilo koji način obrađuje njegove podatke te zahtijeva brisanje svojih podataka, mora to pisano javiti porukom elektroničke pošte na e-mail adresu: info@skolica.hr.

Vaši podatci prikupljaju se i obrađuju u sljedeće svrhe:

  • za vaše korištenje usluga
  • za pružanje usluga i izvršavanje vaših zahtjeva i upita
  • za oglašavanje i slanje promotivnih materijala
  • radi unaprjeđenja našeg poslovanja
  • radi komunikacije s vama
  • u druge svrhe uz vašu pisanu privolu.

ONLINE UPIS:

Podatci koje unesete u online upis služe isključivo zaposlenicima Školice kako bi mogli stupiti s vama u kontakt vezano uz upis u odabrani tečaj ili vezano uz obavijest o organizaciji tečaja. Prilikom ispunjavanja podataka u online upisu tražimo vas prihvaćanje Ugovora o pohađanju tečaja te su u ugovoru navedeni i svi podatci vezano uz zaštitu osobnih podataka naših polaznika.

Ova izjava o privatnosti može se mijenjati u skladu s zakonodavstvom. Nećemo posebno obavještavati naše korisnike o tim promjenama. Preporučujemo da povremeno provjeravate ovu stranicu za sve izmjene izjave.

Nadalje, temeljem Opće uredbe o zaštiti podataka u odnosu na obradu gore navedenih osobnih podataka imate:

– Pravo na pristup i potvrdu od strane voditelja obrade u vezi s osobnim podatcima koji se odnose na ispitanika u skladu s člankom 15. Opće uredbe o zaštiti podataka,

– Pravo na ispravak u skladu s člankom 16. Opće uredbe o zaštiti podataka,

– Pravo brisanja (“pravo na zaborav”) u skladu s člankom 17. Opće uredbe o zaštiti podataka,

– Pravo na ograničenje obrade u skladu s člankom 18. Opće uredbe o zaštiti podataka,

– Pravo na prenosivost podataka u skladu s člankom 20. Opće uredbe o zaštiti podataka, Pravo na prigovor u skladu s člankom 21. Opće uredbe o zaštiti podataka.


Također imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu za zaštitu podataka